Dlaczego aktywne przejścia są tak ważne dla bezpieczeństwa pieszych w Polsce?

Bezpieczeństwo na drogach to nie tylko kwestia odpowiednich zachowań kierowców czy sprawności technicznej ich pojazdów. W dużej mierze od naszego wspólnego bezpieczeństwa zależy też projektowanie i wyposażenie infrastruktury drogowej, którego kluczowym elementem są aktywne przejścia dla pieszych. Właśnie o nich chcemy dzisiaj opowiedzieć, wyjaśniając jednocześnie, zarówno mieszkańcom, jak i samorządom, dlaczego ich rola w polskim krajobrazie miejskim jest tak ważna.

Co to są aktywne przejścia dla pieszych?

Aktywne przejścia dla pieszych to takie, które zapewniają odpowiednie warunki do bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Są one wyposażone w systemy sygnalizacji świetlnej, przyciski dla pieszych umożliwiające zmianę sygnalizacji oraz specjalne udogodnienia dla osób niewidomych (np. płytki dotykowe). Często są też wyraźnie oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi i używane są efekty odblaskowe.

Dlaczego aktywne przejścia są tak istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych?

1. Redukują ryzyko wypadków

Aktywne przejścia dla pieszych mają przede wszystkim na celu zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych. Dzięki sygnalizacji świetlnej i wyraźnym oznaczeniom, kierowcy mają lepszą widoczność pieszych, co sprawia, że łatwiej jest unikać potencjalnych kolizji.

2. Ułatwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym

Aktywne przejścia są również bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza niewidomych lub słabowidzących. Umieszczone na nich płytki dotykowe oraz sygnalizacja dźwiękowa pozwala takim osobom na samodzielne i zdrowe poruszanie się po mieście.

3. Wzmacniają poczucie bezpieczeństwa u mieszkańców

Aktywne przejścia wpływają też na poprawę komfortu i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Ludzie wiedzą, że korzystając z takiego przejścia, mają lepszą kontrolę nad sytuacją na drodze i mogą spodziewać się, że kierowcy są świadomi ich obecności.

4. Uświadamiają kierowcom konieczność zachowania ostrożności

Sygnalizacja świetlna czy szerokie oznakowanie na drodze zmuszają także kierowców do ostrożniejszego prowadzenia pojazdu w okolicy przejść dla pieszych. Ostatecznie wpływa to na poprawę jakości jazdy i bezpieczeństwo na drodze.

Jak działają aktywne przejścia dla pieszych?

Za działanie aktywnych przejść dla pieszych odpowiadają różnorodne technologie. W przypadku sygnalizacji świetlnej najpopularniejszym rozwiązaniem jest instalacja przycisków dla pieszych, które po naciśnięciu zmieniają sygnalizację dla ruchu kołowego na czerwone światło, pozwalając tym samym osobie na przekroczenie jezdni. Inne, zaawansowane systemy mogą też korzystać z czujników detekcji ruchu czy innych narzędzi telemetrii.

W Polsce codziennie tysiące pieszych przemierzają ulice miast, czy to na drodze do pracy, szkoły, czy po prostu wypożyczenie dogodnej ruch. Niestety, pomimo często wysokiej wydajności polskiej infrastruktury, wciąż wypadki związane z przechodni podbijają a zgodnie z danymi policyjnym roku 2019 było to około 4300 wypadków z udzialem pieszych oraz na ich skutek śmierć 305 osób. W tej sytuacji warto się zastanowić, co można zrobić dla poprawy tego stanu rzeczy i jakie działania wspierać dla bezpieczeństwa naszych ulic.

Tu właśnie z pomocą przychodzą aktywne przejścia dla pieszych. Ale co dokładnie rozumiemy przez to pojęcie? Przede wszystkim chodzi o inwestowanie w nowoczesne rozwiązania i urządzenia mające na celu skierowanie uwagi uczestników ruchu drogowego – zarówno kierowców, jak i pieszych – na bezpieczne przechodzenie przez pasy. Oto kilka powodów, dla których aktywne przejścia są kluczowe dla zapewnienia większego bezpieczeństwa na polskich drogach.

1. Wyższa widoczność dzięki nowym technologiom

Aktywne przejścia korzystają z takich innowacji jak oświetlenie LED, które można postawić na samym przejściu czy też na słupach oznakujących pasy. Ta technologia wykorzystuje wysoką jaskrawość oraz intensywność barw, pozwalając tym samym zwiększyć widoczność przejścia zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki temu kierowcy i piesi mają większą szansę na dostrzeżenie zagrożenia i odpowiednie zadziałanie.

2. Czujniki sprawiają, że przejście jest “inteligentne”

Nowoczesne aktywne przejścia wykorzystują również czujniki ruchu, które detekują obecność pieszego w pobliżu przejścia. Jest to rozwiązanie nie tylko przydatne dla właściwie reagujących uczestników ruchu, ale także dla systemów wspomagających pracę kierowcy, takich jak autonomiczne hamowanie awaryjne.

3. Funkcje ostrzegania i interakcji z uczestnikami ruchu

Niektóre aktywne przejścia wykorzystują sygnalizację świetlną lub światła ostrzegające przed zbliżającymi się pojazdami. Pozwala to pieszemu ocenić sytuację na drodze i podjąć świadomą decyzję o przekroczeniu jezdni, gdy jest to bezpieczne.

4. Edukacja jako kluczowy element

Wprowadzenie aktywnych przejść na polskich drogach to również ważny element edukacji zarówno kierowców, jak i pieszych. Informowanie o roli oraz korzyściach płynących z tego typu rozwiązań wpłynie na wzrost świadomości i zaangażowania w dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa.

Regularne działania kontrolujące skuteczność stosowanych rozwiązań pozwolą tworzyć nowe modele przestrzeni miejskich, w których wspólnymi siłami zmniejszymy liczbę wypadków na polskich drogach. Bezpieczne przechodzenie dla pieszych jest istotnym priorytetem dla kraju, a aktywne przejścia dla pieszych mogą znacząco przyczynić się do jego realizacji.

W dobie rosnącej liczby pojazdów na drogach oraz zagrożeń związanych z nadmierną prędkością czy nieuwagą kierowców oraz samych pieszych, inwestowanie we wdrożenie i popularyzację aktywnych przejść staje się pilną potrzebą. Współpraca między ekspertami ds. bezpieczeństwa ruchu, architektami miast oraz samymi mieszkańcami prowadzić będzie do stworzenia sprzyjającego środowiska pełnego odpowiedzialnych uczestników ruchu drogowego. Nie ulega wątpliwości, że aktywne przejścia dla pieszych są kluczowym rozwiązaniem gwarantującym ochronę i bezpieczeństwo na polskich drogach.

Previous Post Next Post