Zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych na przejściach dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu: aktywne przejścia

W ciągu ostatnich lat na polskich drogach doszło do wielu groźnych wypadków, w wyniku których zginęło wiele osób. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje na przejściach dla pieszych, gdzie zarówno kierowcy, jak i piesi mają swoje obowiązki oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Często jednak odpowiednie zachowanie uczestników ruchu nie wystarcza, aby uniknąć tragedii – dlatego konieczne jest wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, które dodatkowo zwiększą bezpieczeństwo na drogach. Jedno z nich to tzw. aktywne przejścia dla pieszych.

Aktywne przejścia to innowacyjna metoda polegająca na zastosowaniu specjalnych oznaczeń poziomych wykonanych z materiału świetlnego LED. Przejście takie jest wyposażone w czujniki ruchu, które reagują na zbliżających się pieszych i kierujących się na przeciwnym pasie kierowców. W czasie gdy osoba znajduje się na aktywnym przejściu, linie podświetlane są na jaskrawo żółtym kolorze, stając się wyraźnie widoczne dla nadjeżdżających pojazdów.

Dlaczego aktywne przejścia są tak efektywne w zwiększaniu bezpieczeństwa pieszych? Przede wszystkim stanowią one doskonałe źródło informacji dla kierowców, którzy dzięki nim są świadomi możliwego zagrożenia na drodze. Ponadto, skutecznie zwracają uwagę osób znajdujących się w pobliżu, zachęcając ich do zachowania ostrożności.

Oprócz podświetlanych linii, aktywne przejścia mogą również wyposażone być w dodatkowe elementy wspomagające obserwację ruchu drogowego przez pieszych i kierowców. Są to np. boczne światła LED, które podświetlają oznakowanie pionowe i poziome czy sygnalizacja świetlna nad samym przejściem.

Wdrażanie takich rozwiązań na szeroką skalę może przyczynić się do znacznej redukcji liczby wypadków drogowych oraz spadku liczby ofiar śmiertelnych. W wielu miastach Europy i na świecie już teraz stosowane są aktywne przejścia, które pozytywnie wpłynęły na lokalne statystyki bezpieczeństwa.

Jednym z miast, które postanowiło wprowadzić aktywne przejścia, jest polskie miasto Gdynia. Tego rodzaju przejście dla pieszych znajduje się na przejściu przez ulicę Morska. Według danych z Urzędu Miasta Gdyni, wprowadzenie tego rozwiązania pozwoliło na zmniejszenie liczby groźnych sytuacji na drogach.

Warto promować wprowadzenie aktywnych przejść dla pieszych, jako elementów skutecznie podnoszących poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsiębiorstwa i samorządy powinny wdrażać takie innowacyjne rozwiązania w celu zmniejszenia liczby wypadków drogowych oraz poprawienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa na drogach. Choć koszt montażu aktywnych przejść może być wyższy niż stosowanie tradycyjnych oznakowań, to jednak niewątpliwie korzyści, jakie płyną z ich wdrożenia, będą o wiele większe.

Bezpieczeństwo na drogach to jeden z największych problemów, z którym boryka się Polska – liczba wypadków, szczególnie tych ze skutkiem śmiertelnym, nieustannie rośnie. Rząd oraz lokalne samorządy podejmują różnorodne inicjatywy mające na celu redukcję tej alarmującej statystyki. Jednym z nich jest wprowadzenie aktywnych przejść dla pieszych.

Czym są aktywne przejścia? To rozwiązanie technologiczne, które łączy systemy oświetlenia, sensorów ruchu oraz sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej. Dzięki temu pieszy przechodzący przez jezdnię jest znacznie bardziej widoczny dla kierowców, zwłaszcza podczas panującej ciemności czy złych warunków atmosferycznych.

Innowacyjność tego rozwiązania polega przede wszystkim na tym, że oświetlenie na przejściu jest aktywowane tylko wtedy, gdy faktycznie korzysta z niego pieszy. Wprowadzenie aktywnych przejść daje również wiele korzyści dla miast, zarówno pod względem ekologicznym, jak i finansowym.

Działanie aktywnego przejścia opiera się głównie na detekcji ruchu, która sprawia, że oświetlenie uruchamia się na podstawie zbliżającego się pieszego. Obecność osoby na przejściu jest sygnalizowana światłem migającym dla kierowców. Ponadto barwy tych sygnalizacji są dobrane tak, by nie zachodzić w oczy oraz będą widoczne z dala.

Niewątpliwie tego rodzaju innowacyjne rozwiązanie przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych na przejściach. Dobre wyniki można zaobserwować już po krótkim czasie stosowania – według statystyk, wprowadzenie aktywnych przejść na terenie miasta przyczyniło się do zmniejszenia liczby wypadków o ponad 60%.

Wprawdzie koszty zamontowania aktywnego przejścia są większe niż klasycznego oświetlenia, jednak rzeczywista korzyść powinna być mierzona nie tylko przez liczbę jednostek monetarnych, ale również przez wartość życia ludzkiego. Oszczędność energii elektrycznej wynika głównie ze sterowania świeceniem jedynie w chwili obecności pieszego na przejściu. Zużycie lamp wbudowanych w nawierzchnię jest o około 30% niższe niż w przypadku standardowo oświetlonych przejść.

Nie ma wątpliwości, że wprowadzenie aktywnych przejść na terenie Polski przyczynia się do zmniejszenia liczby wypadków śmiertelnych na przejściach dla pieszych. Oczekuje się, że w najbliższej przyszłości tego rodzaju przejścia będą standardem we wszystkich miastach, zarówno większych, jak i mniejszych.

Wspólna inicjatywa rządzących oraz samorządów lokalnych w przedsięwzięciu tego projektu zdecydowanie idzie w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców. Wdrożenie aktywnych przejść to kolejny krok w budowaniu odpowiedzialnej infrastruktury drogowej, której celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi.

Previous Post